Pazarlama-Müşteri Karması: 7P, 7C

pazarlama

Pazarlamada: 7-P, 7-C

Endüstri Mühendisleri pazarlamada görev yapabilirler.Genelikle dijital pazarlama uzmanı, Satış Pazarlama Uzmanı, Satış Saha Mühendisi gibi pozisyonlarda çalışırlar.

 

Pazarlama

Pazarlama,  temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir mübadele yani değişim işlemidir. Bu değişimin gerçekleşmesi için şu şartlar sağlanmalıdır:

-İki ya da daha fazla taraf olmalıdır,

-Taraflar istekli olmalıdır,

-Tarafların her bir bir değere (alım gücü, mal, hizmet…) sahip olmalıdır,

-Taraflar, bu değişimden dolayı fayda elde edeceklerine inanmalıdır,

-Taraflar birbirleriyle iletişim kurmalıdır.

Pazarlamanın Kapsamı

Pazarlama araştırmasından elde edilen bilgilere dayalı olarak planlanıp üretilen malların

-fiyatının konulması,

-markalanması,

-dağıtım kanallarının seçilmesi,

-reklamlarının yapılması,

-ambalajlama,Depolama, taşıma,

-sergileme,tüketici

ihtiyaçlarının ne derece karşılandığına dair bilgi toplanması, incelenmesi ve yorumlanıp kullanılması…

Pazarlamanın Özellikleri

-Tüketici ihtiyaçlarındaki gelişme ve değişmeleri öngörmek,

-Buna göre üretime yön vermek,

-Üretilen mal ve hizmetleri tüketiciye ulaştırmak.

Pazarlama ile İlgili Kavramlar

Pazar: Arz ve talebin, fiyatı belirlemek için buluştuğu yer. Alıcı ile satıcıyı buluşturan ortam.

Pazarlamacı: İşletmelerdeki pazarlama eylemlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, uyumlaştırılması ve denetlenmesi işleriyle uğraşan uzman.

Satış: Malların el değiştirmesi. Satışla mülkiyet faydası meydana getirilir.

Satıcı: İşletmenin satış işleriyle görevlendirdiği kişi.

Pazarlama Sistemi: Her türlü pazarlama fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlayan elemanlar, faaliyetler ve ilişkiler bütünü.

Pazarlamada Standartlaştırma: Bir malın veya onu oluşturan parçaların boyut, biçim, kalite vb. özelliklerinin işletme, endüstri kolu, ülke ve dünya çapında olmak üzere önceden saptanmış değerlerine standart denir.

Pazarlamada Dereceleme: Üretilen malların standartlara göre elle veya başka araç-gereç ve makinelerle sınıflandırılması.

Pazarlamada Yalınlaştırma: Üretilen mal çeşidinin işletme için uygun sayıya indirilmesi.

Pazarlama Kurumları: Pazarlama fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlayan kişi, işletme, örgüt ve kurumlar.

Tüccar Aracılar: Malların mülkiyetlerini üzerlerine alırlar, stok yaparlar ve tekrar satarlar.

Yardımcı Aracılar (Acenteler): Malların mülkiyetlerini üzerlerine almazlar. Satıcılar ile alıcıları bir araya getirirler. Satış üzerinden komisyon alırlar.

Pazarlama Yönetimi

Planlama

–Hedef Pazar Seçimi

–Pazarlama Karmasının Planlanması

-Örgütleme

-Yürütme

-Koordinasyon-Eşgüdümleme-Uyumlaştırma

-Denetim

Pazarlama Karması-4P

-Hedef pazara sunulacak mal ve hizmeti geliştirmek.

Mamül Planlama ve Geliştirme: Ürün yaşam eğrisi, tüm mamül, yeni mamül)

-Fiyatı belirlemek:

  • Fiyatlandırma Yöntemleri: Maliyete dayalı fiyatlandırma, talebe dayalı fiyatlandırma, rekabete dayalı fiyatlandırma
  • Fiyat Politikaları: Tek fiyat politikası, özel fiyat politikası, kalanlı fiyat politikası, zararına fiyat politikası)

-Dağıtım kanalını seçmek, tanıtım ve dağıtımı yapmak.

-Satış artırıcı çabalarda bulunmak (promosyon/tutundurma).

Pazarlama Karması (7p)-Müşteri Karması (7C)

Ekran Alıntısı21

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir