ÜRETİME YÖNELİK DİĞER SINIFLANDIRMALAR

 

 

İmalat/Üretimin  devamı olan ‘üretime yönelik diğer sınıflandırmalar’ başlıklar halinde açıkladık faklı fabrikalarda …. tip Üretimleri kullanan şirketler hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütürler. Keyifli okumalar

-Proje Tipi Üretim

-Atölye Tipi Üretim

-Kitle Tipi Üretim (Yığın Tipi Üretim)

-Akış (Süreç) Tipi Üretim

-Hücresel Üretim

Proje Tipi Üretim

Bu üretim tipinde tek çeşit üründen sadece bire tane üretilir. Müşteri talebi doğrultusunda üretim gerçekleştirilir. Bu tip üretime inşaat firmaların, baraj,  gemi üretim gerçekleştiren tersaneleri, uçak mal eden firmaları örnek olarak verebiliriz.

Üretim süreleri farklılık gösterebilir. Bazen haftalar, bazen aylar, bazen de yıllar sürebilir. Proje Tipi Üretimi’nde tek, büyük ve oldukça karmaşık sadece tek ürünün üretimi gerçekleştirilir.

Atölye Tipi Üretim  (Siparişe göre Üretim, Parça Tipi Üretim, Job Shop)

-Az miktarda ama ürün yelpazesi oldukça geniş olan üretim tipidir. Müşteri talepleri doğrultusunda üretim amaçlanmıştır.

-Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin hepsi farklı özellik ve farklı amaca yönelik olduğu için; üretim süreci içindeki işlemler faklılık gösterir.

-Bu üretim tipinde genel amaçlı teçhizatlar bulunduğu için, genellikle özel amaçlı bir üretim gerçekleştirildiğinde bazı makinelerde aşırı bir yükleme gerçekleşirken diğerleri atıl durum kalabilmektedir.

Kitle Tipi Üretim (Yığın Tipi Üretim)

-Kitle Yığın Tipi üretimde tek bir ürün ve uzman iş gücü ön plandadır. Genellikle üretimi gerçekleştirilen ürünler aynıdır fakat ürünler arasında ( versiyon ) model faklılıkları söz konusudur.

Kitle tipi üretimin temel özellikleri; üretim miktarlarının yüksek olması, işletmenin ve teçhizatın ürüne göre tasarlanmasıdır. Kitle tipi üretiminde ürün miktarları çok fazladır. Bu nedenle uzun dönem taleplere cevap verecek şekilde üretim gerçekleştirilir.

Akış (Süreç) Tipi Üretim

 

Farklı kaynaklarda bu tip üretimin kitle, yığın tipi üretim içinde de ele alındığı görülmektedir. Akış tipi üretime; petrol rafineleri, şeker fabrikaları ve çimento fabrikaları örnek olarak verilebilir.

-Temel özellikler etkindir.

-Üretim hızı oldukça yüksektir.

Böyle tek bir ürünü amaçlayan tesislerin farklı amaçlarda kullanılması neredeyse mümkün değildir. Örneğin; bir demir-çelik fabrikasını faklı bir ürünü üretmek amacıyla dönüştürmek mümkün ve ekonomi değildir.

Hücresel Üretim

Sistem içinde benzer üretim karakterlere sahip belirli üretim karakterlere sahip belirli grubunun tamamen üretimi için işlem, iş gören ve özellikle makine araç-gereç gruplarının olduğu sistemlerdir.

Üretim Yöntemlerine Göre Sınıflandırma

 

-Birincil Üretim

-Analitik Üretim

-Sentetik Üretim

-Fabrikasyon Üretim

-Montaj Üretim

Mamul Cinslerine Göre Sınıflandırma

 

Demir-çelik, kömür üretimi, kimyasal madde üretimi, elektriksel arç-gereç üretimi, elektronik mamuller üretimi ve tekstil mamulleri üretimidir.

Üretim Miktarına veya Akışına Göre Sınıflandırma

Siparişe göre üretim, parti üretimi, sürekli üretimdir.

Diğer Üretim Tipler

Araştırma üretimi, model ve protip üretimi, test modülleri üretimi, pilot üretimi, dizaynı tamamlanmış mamullerin üretimi, yeni modele geçiş devresi üretimi, başlangıç devresi üretimi, demonstrasyon  ve gösteri mamulleri üretimi, modifikasyon, tamir ve iade mamulleri üretimi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir