Endüstri Mühendisleri, Üretim ve İş Olanakları-Maaşları

Endüstri Mühendisleri, Üretim ve İş olanakları-Maaşları

Stajlarda öğrendiğim, gözlemlediğim ve sürecin içinde bulunduğum üretimde, kısa kısa Endüstri Mühendislerinin  müfredatlarında gördükleri dersleri dikkatte alarak; çalışma alanı olan üretimi süreçleri anlattım.

 • Üretim ve tasarım standartlarını geliştirmek.
 • Üretim yöntemleri, prosedürleri ve faaliyetleri hakkında bilgi edinmek.
 • Üretim maliyetlerini, maliyet tasarruf yöntemlerini ve ürün tasarımı.
 • Araçları-gereçleri ve bilgisayarları kullanarak maksimum verimliliği göstermek için ekipman, malzeme ve çalışma alanının ön hazırlık ve dizayn edilmesi.
 • Satın alma, ürün ve üretim özellikleri, üretim yetenekleri veya proje durumu ile ilgili müşterilere, tedarikçilere, personele ve yönetim personeline iyi ilişkilerde bulunmak.
 • Parçaları veya ürünleri imal etmek için planlamasını yapmak.
 • Çalışan işlem sırası, malzeme akışı, işlevsel ifadeler, organizasyon şemaları ve işçi işlevlerini ve sorumluluklarını belirlemek için proje bilgileri girmek, kontrol etmek.
 • Personel, malzeme ve araçların kullanımını iyileştirmeye yönelik yöntemler önermek.
 • Üretim yöntemlerini, personel gereksinimlerini ve üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemler uygulamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak.
 • Mühendislik çizimlerinin ve üretim problemlerinin dokümantasyonunu sağlamak için bilgilerin kaydını tutmak veya denetlemek.
 • Komple üretim raporları, satınalma siparişleri ve malzeme, araç ve ekipman listeleri.
 • Etkin personel ve tesis kullanımını teşvik etmek için üretim yöntemleri, işgücü kullanım standartları ve maliyet analiz sistemleri geliştirmek.
 • Düzeltici aksiyon planını oluşturmak için üretim ve test ekipmanları ile mühendislik çizimlerinin hassasiyetini ve doğruluğunu değerlendirmek.
 • Üretim sorunlarını çözmek, ürün güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak veya maliyetleri en aza indirmek için kaliteyi sağlamak.
 • Tutarsız malzeme ve arızalı veya hasarlı parçaları elden geçirmek için yöntem ve prosedürler uygulamak maliyetleri değerlendirmek.
 • Doğrudan işçiler, kalite kontrolünü ve güvenilirliğini sağlamak için ürün ölçüm veya ergonomik ölçümler yapmak.
 • Numune prosedürlerini ve tasarımlarını formüle etmek ve kalite- güvenilirlik verilerini kaydetmek, değerlendirmek ve raporlamak için formlar ve talimatlar geliştirmek.
 • Üretim işlemlerini hızlandırmak için, belirlenmiş imalat dizilerine ve teslim sürelerine göre iş akışı zaman çizelgelerini düzenlemek ve değiştirmek.
 • Üretim tahminleri, malzeme ikameleri, depolama ve taşıma tesisleri ve bakım gereksinimlerine dayalı teslimatları zamanlamak.
 • Maliyet analizi yapmak.
 • Günlük-haftalık hedeflerin üzerinde olabilmesi  için iş etüdleri yapmak. .Departmalar içinde birbiriyle iletişim koordinasyonu güçlü bir şekilde sağlayıp haftalık toplantılarla değerlendirmek, raporlamak.

 

Endüstri Mühendisleri İş Olanakları ve Maaşları

TMMOB’un açıkladığı mühendis asgari ücret maaşı:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından SGK ile imzalanan protokol kapsamında SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2017 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret 3.500 TL olarak belirlendi.

 

Endüstri Mühendisleri Kamuda Maaşları

–  Kit

-Bakanlıklara bağlı kurum-kuruluşlar

– Rekabet Kurumu,

– KOSGEB,

– EPDK,

-BTK

-Belediyeler

Kamuda uzman olan, müfettiş, uzman yardımcısı ya da müfettiş yardımcısı ve yönetimde 3000-7000 arası

Maaşlarına yabancı dil tazminatı ya da yüksek lisans ve doktora eğitimi, evlilik durumu, çocuk durumu dikkate alınır.

Özel Sektörlerde Endüstri Mühendisleri Maaşları

Otomotiv Sektörü

 –Hızlı Tüketim Malları Sektörü:

-Bankacılık Sektörü

-Yazılım ve Bilişim Sektörü

-Danışmanlık Sektörü

-Sağlık,

-Depo/Taşımacılık

-Mağazacılık,

-Turizm,

-Girişimcilik

Özel Sektörde staj yapılan yere,program bilgisine, girişimciliğine, okuldaki sosyal sorumluluk faaliyetlerine göre ve dil bilgisine göre maaşları değişir. Bu kadar ücret tabanı uygulanır demek yanlıştır. Ama aşağı yukarı belli aralıklarla verilen maaşlar belirteceğiz.

1600TL ya da 7500TL arası üstlendiği pozisyona göre  değişir . Bir fabrikadaki üretim müdürü 7000-12000

arası alabilir. Genel Müdür 10000TL-25000 TL arası projlere göre  ücret alabilir. Alınan projeler yüzdelik komisyonlarda içerebilir.

Ceo olan Endüstri Mühendisi 25000TL-60000 TL arası ücret alabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir