Amacımız

AMACIMIZ:
Çok çeşitli faaliyet alanlarına müdahil olmak isteği ile birlikte; Endüstri Mühendislerin mesleki haklarına sahip çıkmak, mesleğimizin ülke genelindeki bilinmezlik algısını kırmak, problemlerini çözmek, oda kurulum faaliyetlerini yürütmek, mesleğimize uygun alanlardaki imza yetkilerine sahip olunmasını sağlamak olarak özetlenebilir. Ülkemiz adına mal ve hizmet görevini üstlenen Endüstri Mühendisleri sayısının son zamanlarda farklı üniversitelerde bölümümüzün açılmasıyla sürekli artarak onbinlere ulaştığını görmekteyiz. Bu nedenle son birime kadar irtibat sağlayıp topyekün birlik beraberlik sağlamak inancını taşımaktayız. Bu iş ve işlemleri yürütürken her türlü dini,ırki,mezhepsel ve siyasal ideolojiden uzak bir örgütlenme olduğumuzu belirtmek isteriz.